Psihoanalitična psihoterapija Matija Pajer, s.p., Einspilerjeva 6, Ljubljana - tel.: 031 703 961